PROPOZÍCIE

Názov preteku: Výzva Červený breh (VČB)
Termín: piatok, 12. Júl 2019 o 18:00 (prezentácia do 17:30)
Miesto: Košice, Hurbanova 38 (gps: 48.737925, 21.239456)
Štartovné: 5 EUR online, 8 EUR na mieste
Limit: 100 pretekárov
Registrácia: www.dnesbeham.sk/cerveny-breh/registracia

ORGANIZÁTOR

AK Veľká Ida

Kostolianska cesta 8, 04001 Košice – mestská časť Sever

Email: info@dnesbeham.sk

Tel. kontakt: 0949 115 029, 0911 633 244

PRAVIDLÁ

Účasť a súťaženie na Výzva Červený breh (VČB) 2019 sa riadi súťažným poriadkom SAZ a týmito propozíciami.

Účastník VČB vyplenením a odoslaním registračného formulára potvrdzuje, že sa oboznamíl a súhlasí so Všeobecnými podmienkami VČB.

LOKALITA

Zóna štartu: Hurbanova 38, Košice (gps: 48.737925, 21.239456)

Zóna cieľ: vrchol zjazdovky Červený breh – kríž (gps: 48.740242, 21.229791)

Zázemie, úschova vecí, občerstvenie: Chata Červený breh (200m od cieľa)

TRAŤ

Dĺžka: 1000 metrov

Prevýšenie: 132 metrov

Priemerný sklon kopca: 13%

Povrch: 50% asfalt, 50% lesná cesta (pri suchom počasí nie sú potrebné trailové topánky)

Strava semgent: https://www.strava.com/segments/15669481

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Dátum: 12. Júl 2019 (piatok)

16:30 – 17:30 – vyzdvihnutie štartových čísel a čipov

18:00 – 19:00 – intervalové štarty jednotlivých pretekárov po dvojiciach

20:00 – 20:30 – vyhodnotenie výsledkov a tombola

20:30 – afterpárty

LIMIT:

  • Účastnícky limit: 100 pretekárov
  • Vekový limit pretekárov: 18 rokov (ročník 2001 a starší) od 15 rokov s podpísaným prehlásením od zákonného zástupcu.

REGISTRÁCIA

on-line: do 08.07.2019 prostredníctvom https://dnesbeham.sk/cerveny-breh/registracia

Prihlasovanie na mieste bude možné iba v prípade ak nebude naplnený účastnícky limit (100).

PRE TÝCH ČO DOBEHNÚ

  • účastnícka medaila
  • voda
  • müsli tyčinka
  • redbull
  • čerstvé ovocie
  • pivo / kofola

ŠTARTOVNÉ

  • 5 € – online vopred
  • 8 € – na mieste (bude možné iba ak sa nenaplní limit 100 pretekárov)

ODMENY

Ocenení trofejou a vecnými cenami budú traja najrýchlejší muži a tri najrýchlejšie ženy.

Voľné štartovné na Red Bull 400 Štrbské pleso 2019 pre víťaza mužskej a ženskej kategórie.

TOMBOLA

Súčasťou preteku je aj bohatá tombola. Do tomboly je automaticky zaradený každý pretekár. Žrebovanie tomboly prebehne ihneď po vyhlásení víťazov.

Niektoré ceny v tombole:

MERANIE ČASOV

Použité bude meranie pomocou čipov, ktoré bude mať každý pretekár pri sebe. Oficiálny čas každého pretekára je meraný od štartu po cieľ. Takto stanovený čas rozhoduje o konečnom poradí v cieli.

POISTENIE

Účastníci sú zodpovední za svoje zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov a prípadné ďalšie poistenia. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku v súvislosti s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Je na zodpovednosti Účastníka absolvovať pred štartom príslušnú zdravotnú prehliadku a získať tak informácie o svojom zdravotnom stave, v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa VČB. Každý Účastník štartuje na VČB na vlastnú zodpovednosť.

ODPORÚČANIE

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícií, podľa svojho zváženia, presvedčenia a súvisiacich okolností a preto prosíme aktívnych, pasívnych ako aj potenciálnych účastníkov o pozorné sledovanie stránky FB a tohto webu, kde prípadné zmeny budú okamžite implementované jednak v propozíciách, ako aj v novinkách.